Søndersø og Hareskoven set fra Dalsø Park

Maaløe Consulting ApS

IT for forretningen

Maaløe Consulting yder konsulentbistand, projektledelse og uddannelse inden for IT og forretningsimplementering af IT

Projekter skal være udviklende og sjove for deltagerne

Projektledelse

Find den rette balance mellem stort og småt og mellem styring og agilitet inden for portefølje-, program- og projektledelse, f.eks. PRINCE2 og SCRUM.

Se mere »

Databehandling

Vi er ved at drukne i en støt stigende mængde af data. Hvordan udnytter vi data bedst muligt til Business Intelligence, Big Data, data mining, og hvad der ellers er af buzzwords?

Se mere »

Digitalisering

Digitalisering handler ikke kun om it, men også - og i mange tilfælde især - om forretningstilpasninger, organisationsomlægninger, optimering af arbejdsgange, brugeruddannelse, leverandørhåndtering osv.

Se mere »

Dokumenthåndtering

Flere og flere oplever skærpede krav til dokumentation og sporbarhed. Det er faktisk også en god ting i forhold til projekter og programmer - og ikke kun inden for organisationer, der er underlagt regulerede rammer (compliance).

Se mere »

Maaløe Consulting ledes af Erik Maaløe, der har mangeårig erfaring som leder og IT-management konsulent, bl.a. fra RAMBØLL (1988-1999), PA Consulting Group (1999-2005) og ChangeGroup (2006-2013).

Maaløe Consulting har et bredt netværk af samarbejdspartnere og er uafhængig af leverandørinteresser.

Positive SSL