Erik Maaløe

Maaløe Consulting ledes af Erik Maaløe, der har mangeårig erfaring som leder og IT-management konsulent, bl.a. fra RAMBØLL (1988-1999), PA Consulting Group (1999-2005) og ChangeGroup (2006-2013).

Jeg har en uddannelse som cand.scient.pol. (statskundskab) fra Aarhus Universitet.

Se også min profil på LinkedIn.

 

Løsnings- og samarbejdsorienteret, fokuseret på gevinst for alle parter – katalysator mellem it og forretning

Faglighed i centrum – ting skal gøres ordentligt og professionelt

Portefølje-, program- og projektstyring – agil projektledelse og konsulentassistance i forbindelse med udviklings-/forandringsprojekter (business case, kravspecifikation, analyse, design, udvikling, test, implementering/idriftsættelse og udbytterealisering) – PRINCE2-SCRUM

Undervisning, særligt i it-projektledelse og digitalisering

Informationsbehandling og –præsentation samt dataarkitektur og dataanalyse, herunder relationsdatabaser, datamodellering og statistisk analyse

Digital forvaltning med teknologisk understøttede procesforbedringer, herunder automatiserede kontrolsystemer

Dokument- og sagshåndtering, herunder dokumentation og sporbarhed i henhold til regulerede rammer (compliance)

EU-udbud, herunder udbud på agilt grundlag

IT Service Management (ITSM) og ITIL (IT Infrastructure Library)

IT-sikkerhed

 

PRINCE2-projektledelse: Practitioner

MSP-programledelse: Foundation

ITIL (IT Service Management): Foundation

 

Stort kendskab til og erfaring med offentlige grundregistre, herunder

  • eIndkomstregistret
  • CVR
  • CPR

Erfaring med den fællesstatslige it-projektmodel

Arbejdet med kombination af PRINCE2 og agil softwareudvikling baseret på SCRUM

 

2005 -     Selvstændig i Maaløe Consulting
2006 - 2013     ChangeGroup, partner
1999 - 2005     PA Consulting Group
1988 - 1999     RAMBØLL Informatik
1987 - 1988     PBS A/S
1986 - 1987     FAO, Magagaskar
1985 - 1986     Institut Malgache d’Innovation, Madagaskar
1980 - 1984     Københavns Kommune

 

1993 - 1998     Verdensbanken i Kina
1992 - 1993     Asian Development Bank (ADB) i Kina