Projektledelse

Projektledelse er for Maaløe Consulting ensbetydende med PRINCE2®.

Projektledelse generelt har indgået som del af mit arbejde siden 1982, og PRINCE2® specifikt har været den helt centrale del af mit virke siden 2005, hvor jeg første gang blev certiceret (jeg blev gen-certificeret i den nye 2009-udgave af PRINCE2® i 2011 samt igen i 2016).

 

For nogen er PRINCE2 er stort, bureaukratisk dyr med en masse skabeloner og dokumenter, der skal udarbejdes før, under og efter et projekt. Men det er en forkert opfattelse af PRINCE2. PRINCE2 skal altid tilpasses til og integreres i en konkret sammenhæng og til et konkret formål.

Maaløe Consulting har arbejdet med store og små projekter baseret på PRINCE2®. I offentlige og private virksomheder. I de seneste år også integreret med agil IT-systemudvikling baseret på SCRUM. I alle tilfælde med fokus på at tilrettelægge styringen ud fra de konkrete behov, så der sikres størst mulig værdi for kunden.

Maaløe Consulting har deltaget i PRINCE2-kompetencenetværk i Dansk It og har flere gange holdt oplæg med præsentationer om aspekter i PRINCE2, konkrete erfaringer med PRINCE2 osv. Hertil blog-indlæg i forskellige online fora, herunder Version2.

I forbindelse med statslige kunder har Maaløe Consulting også arbejdet med den fællesstatslige it-projektmodel, der som bekendt er baseret på (en tilpasset udgave af) PRINCE2.

 

cattaDoc

I open source-projektet, cattaDoc, har jeg implementeret relevante aspekter af PRINCE2 som konkrete støtteværktøjer. Opdateringer af projektlogs, dvs. risikoregister, emneregister og erfaringslog, er fuldt integreret og kan automatisk konverteres til dokumenter (ledelsesprodukter), når der er behov for det.

Disse støtteværktøjer benyttes så vidt muligt i alle de projekter, Maaløe Consulting deltager i.

cattaDoc har indarbejdet understøttelse af projekter (baseret på PRINCE2) såvel som programmer (baseret på MSP) og projektporteføljer (MoP®). Også udvidelserne i den fællesstatslige it-projektmodel er inkluderet i cattaDoc - se cattaDoc-fasediagrammet for projekter.

En ny release 5 af cattaDoc er blevet frigivet med et moderniseret layout, der bl.a. automatisk tilpasser sig forskellige skærmstørrelser og dermed fungerer bedre på f.eks. tablets som iPad.

 

Maaløe Consulting har udarbejdet en overblikstegning over PRINCE2's procesmodel baseret på den gældende 2009-udgave af PRINCE2-manualen (PRINCE2® - Projektledelse med succes og den engelske original: Managing Successful Projects with PRINCE2®).

PRINCE2-tegningen kan også hentes i en større udgave som en PDF-fil, hvor procesmodellen både findes i en dansk og en engelsk udgave. Den er (også) meget nyttig, når man skal tjekke, hvad diverse PRINCE2-begreber hedder på dansk - eller engelsk.

Overblikstegningen vil blive opdateret med input fra den nye PRINCE2 AgileTM-manual, så snart den er blevet tygget igennem.

 

Programledelse er ikke så ofte i spil som projektledelse, men Maaløe Consulting har arbejdet med programledelse, dvs. koordination og ledelse af en række indbyrdes relaterede projekter med det samme overordnede strategiske mål.

Elementer af programledelse fra Managing Successful Programmes (MSP®) - programledelses-pendanten til PRINCE2 - kan imidlertid også med fordel inkluderes i mange projekter i form af udvidet fokus på implementering og styring af udbytterealisering. Det sidste er til en vis grad sket i den seneste 2009-udgave af PRINCE2.

 

Før start på et egentligt projekt skal der udarbejdes en business case, et projektgrundlag / en PID og ofte også en kravspecifikation. Somme tider sker dette i form af et for-projekt eller en foranalyse. Andre gange blot som opgaver eller aktiviteter. Maaløe Consulting har været involveret i begge former og alle forbedelsesopgaverne.

Som afslutning på et projekt - eller efter projektet som et særskilt projekt eller opgave - skal der som regel ske en implementering og idriftsættelse, ligesom der skal følges op på udbytterealiseringen.

I løbet af et projekt vil der være opgaver og aktiviteter relateret til design, udvikling og test, hvilket ofte sker i form af leverandørstyring, når der er tale om en ekstern leverandør.

Maaløe Consulting har været med i alle faser af projekter og sætter en ære i ikke at slippe et projekt, før det er afsluttet og implementeret hos brugerne / kunden.