Søndersø og Hareskoven set fra Dalsø Park

Maaløe Consulting ApS

IT for forretningen

Maaløe Consulting yder konsulentbistand og projektledelse inden for IT og forretningsimplementering af IT.

Missionen er at sikre kunderne den optimale værdi af IT-investeringerne.

Projektledelse

Find den rette balance mellem styring og agilitet inden for portefølje-, program- og projektledelse, f.eks. PRINCE2 og SCRUM.

Se mere »

Databehandling

Informationsbehandling og –præsentation samt dataarkitektur og dataanalyse, herunder relationsdatabaser, datamodellering og statistisk analyse.

Se mere »

Digitalisering

Digitalisering handler ikke kun om it, men også - og i mange tilfælde især - om forretningstilpasninger, organisationsomlægninger, optimering af arbejdsgange, brugeruddannelse, leverandørhåndtering osv.

Se mere »

Dokumenthåndtering

Dokument- og sagshåndtering, herunder dokumentation og sporbarhed i henhold til regulerede rammer (compliance).

Se mere »

Maaløe Consulting ledes af Erik Maaløe, der har mangeårig erfaring som leder og IT-management konsulent, bl.a. fra RAMBØLL (1988-1999), PA Consulting Group (1999-2005) og ChangeGroup (2006-2013).

Maaløe Consulting har et bredt netværk af samarbejdspartnere og er uafhængig af leverandørinteresser.